Noma Baby Adapt 1

Slovenský nosič Noma Baby Adapt 1 pre deti od narodenia do 1 roka.